Förnyat konsultuppdrag på Försäkringskassan

Savecore får förnyat förtroende på Försäkringskassan. Uppdraget gäller lagring/storage utifrån det nya ramavtalet för resurskonsulter, och sträcker sig över perioden september 2016 till årskiftet 2017/2018. Tillsammans med en av våra underleverantörer har vi även ett uppdrag kring Linux under samma period.

Vid frågor och funderingar kontakta Anders Nordlander.