Ramavtal med Landstinget Västernorrland

Savecore har skrivit ramavtal med Landstinget Västernorrland för en period om två år med ytterligare optionsår. Avtalet gäller tjänster kopplat till IT-utveckling och infrastruktur för hela Landstinget Västernorrland. Savecore kan som leverantör svara med egna konsulter eller underleverantörer.