Savecore medarrangör till Norrlands största hack

För andra året i rad arrangeras Good Tech Hack i Sundsvall, och för första året står Savecore AB som medarrangör för hacket. Arbetet är i full gång och nu ska de sista pusselbitarna falla på plats. Årets hack planeras att bli större än fjolårets.

Good Tech Hack, vad är det?

Det är ett hack som är öppet för alla. Det spelar ingen roll om du är programmerare, sjuksköterska, konceptutvecklare eller något annat. Hacket uppmuntrar kreativitet där man som deltagare arbetar i team under 24 timmar och ges möjlighet att lösa utmaningar med hjälp av öppna data. Läs mer på hackets hemsida.

Årets Tema: Inkluderande Digitalisering

Det råder inga tvivel om att digitaliseringen är här för att stanna. Utifrån Agenda 2030 har medarrangörsgruppen fastslagit årets tema; Inkluderande Digitalisering. Deltagarna ges därmed möjlighet att bidra till att utveckla samhället, med inkludering och digitalisering som ståndpunkt.

Savecore – en av elva medarrangörer

Hacket kommer att äga rum den 22-23 februari vid Grönborg i Sundsvall. Sedan uppstartsmötet i september 2018 har Savecore aktivt bidragit till att göra årets hack till Norrlands största. Albin Jonsson Fjällby är Savecores representant, vars deluppgift har varit att finna en kompetent jury för hacket.

“Savecore verkar i hela Sverige men vår bas finns i Norrland. Vi är väl medvetna om den kompetens som finns här och ser därför behovet av att ta vara på och lyfta både IT-kompetensen men också kreativiteten som finns i norra Sverige. Som medarrangör till Norrlands största hack – Good Tech Hack – har vi möjlighet att göra det.” säger Albin.

 

Läs mer

Den IT du behöver – när du behöver den
Välj rätt molntjänst
Molntjänster – en möjlighet och utmaning
IT-säkerhet 2019: Detta behöver du ha koll på

 

Savecore AB

Sundsvall Piteå
Storgatan 26, 852 30 Kunskapsallén 14
Sundsvall, SWEDEN 941 63 Piteå, SWEDEN
+46 60 12 07 90 +46 60 12 07 90
info@savecore.se info@savecore.se

 

Stockholm
Mall of Scandinavia
Stjärntorget 2B, 169 79
Stockholm, SWEDEN
+46 08-121 548 70
info@savecore.se