Savecore utökar i Stockholm

Savecore utökar i Stockholm – tar över Inserve´s verksamhet inom Datacenterinfrastruktur

Savecore är ledande leverantör av modern it-Infrastruktur, molntjänster och kompetens för datacenter. Savecore förstärker nu närvaron i Stockholmsområdet med nytt kontor genom övertagandet av Inserve´s datacenterteam. 

Med övertagandet kommer både medarbetare och kunder. Inserve´s kunder träffar samma representanter, nu med en starkare leveransorganisation i ryggen.

Savecore får i och med övertagandet en utökad kundbas i Stockholm och förstärkt kompetens kring till exempel Oracle´s Engineered Systems och Tape storage. Savecore har sedan tidigare två medarbetare i Stockholm samt ett kontor i Göteborg. Båda bolagen har starka partnerrelationer med leverantörer som Oracle, Hitachi Data Systems, Fujitsu och Commvault.

Om Inserve Technology

Inserve med kontor i både Stockholm och Göteborg renodlar, efter överlämningen till Savecore, sin fortsatta verksamhet med fokus på kundanpassad utveckling inom e-handel, webb och mobila plattformar. Användarvänlighet, säkerhet och identitetshantering kommer fortsatt vara i fokus. Som ledande aktör inom digitalisering jobbar Inserve allt oftare ihop med systerbolaget Macforum, västra Sveriges ledande Appleåterförsäljare.

Känner varandra väl

Inserves och Savecores grundare var fram till 2004 kollegor och bolagen känner varandra väl.

Vi har haft lätt att komma överens och den här överenskommelsen stärker våra respektive bolag, säger Matts Agélii, Inserve´s grundare.

De båda bolagen har trots sina likheter egentligen aldrig konkurrerat utan snarare kompletterat varandra i olika leveranser.

Detta sammantaget betyder att våra kunder, nya som gamla, kommer att möta en otroligt kompetent leverantör, säger Nicklas Ericsson, en av Savecore´s grundare.
För mer information vänligen kontakta:

Inserve Technology AB
Matts Agélii, VD
Tel +46 709 81 48 83
matts.agelii@inserve.se

Savecore AB
Nicklas Ericsson, Styrelseordförande.
Tel + 46 70 640 83 08
nicklas@savecore.se