Savecore utökar tjänsteutbudet

Savecores BAAS-tjänst ger er tillgång till alla fördelar och funktioner med en enterpriselösning utan den kostsamma investeringen och hanteringen. Minimera risker och incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data.

Det är dags för ett modernt sätt att ta backup. För att minimera risker och misstag rekommenderar vi er att köpa backup som tjänst. Savecores BAAS-tjänst ersätter er nuvarande backuplösning med backup som tjänst. Lösningen ger er tillgång till en egen specialist hos oss som ser till att era backuper sköts på bästa sätt. Vanliga problem företag upplever idag är begränsade resurser och höga kostnader. Genom att köpa backup som tjänst ökar ni era servicenivåer och minskar kostnader samtidigt som ni får mer tid över till er kärnverksamhet.

 

Minskade kostnader

Tjänsten baseras på en marknadsledande enterpriseprodukt från Commvault. Tjänsten ger er tillgång till alla fördelar och funktioner med en enterpriselösning utan den kostsamma investeringen och hanteringen. Fördelarna med Savecores BAAS-tjänst är många. Daniel Brorsson är specialist på området och svarar gärna på frågor om backup och berättar mer om tjänsten.

 

Läs mer om tjänsten.