Informationssäkerhet har hamnat högt upp på organisationers agenda, särskilt efter nya dataskyddsförordningen GDPR, men även efter skandalen kring Transportstyrelsen 2017. Många organisationer arbetar flitigt med digitaliseringen och säkerheten kring hantering av digitala data, men ändå kommer det fortfarande in många klagomål och anmälningar till Datainspektionen om personuppgiftshantering á la GDPR. GDPR – kvalitétsarbete eller laguppfyllnad? Den … Läs mer

Kubernetes Cluster Automated Upgrade i Jelastic PaaS Flexibilitet, förbättrad skalbarhet och hög tillgänglighet är några av de främsta anledningarna till att företag använder Kubernetes (K8s) -teknologi. Men att hantera och hålla systemet uppdaterat kan vara så pass komplicerat att organisationen behöver anställa en separat avdelning enbart för detta. Med Jelastic Kubernetes-automatisering kan du förbättra DevOps … Läs mer

I och med situationen med COVID-19 har många individer och företag tvingats anpassa sig till att kommunicera och arbeta på distans. Något som således har fått en hög efterfrågan är videokonferenser och olika verktyg för detta. Det finns en hel del aktörer på marknaden av programvaror för just videokonferenser. Det finns dock även en del … Läs mer