Konsulttjänster

Skräddarsydd IT-expertis

Vi håller koll på dina servrar och din lagring och varnar för potentiella problem.

Vi på Savecore erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom IT-infrastruktur, med särskilt fokus på områden som servrar, lagring, virtualisering och databaser. Med våra konsulttjänster blir vår expertis din!

Servrar

Vi tillhandahåller expertis inom installation, konfigurering, optimering och underhåll av servermiljöer. Våra tjänster inkluderar:

 • Design och arkitektur: Planering och design av serverlösningar som matchar era krav och tillväxtmål.
 • Implementering: Installation och konfigurering av både fysiska och virtuella servrar.
 • Optimering och prestandaanalys: Identifiering och lösning av prestandaproblem för att säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet.
 • Underhåll och support: Regelbundet underhåll och support för att minimera driftstopp och maximera prestanda.

Lagring

Vi erbjuder omfattande tjänster inom lagring, från planering och implementation till drift och underhåll. Våra tjänster inkluderar:

 • Lagringsdesign och strategi: Utveckling av lagringsstrategier som möter era krav på kapacitet, prestanda och säkerhet.
 • Implementation: Installation och konfigurering av lagringslösningar, inklusive SAN och NAS.
 • Datahantering och skydd: Implementering av lösningar för säkerhetskopiering och katastrofåterställning.
 • Prestandaoptimering: Justering och optimering av lagringssystem för att maximera effektivitet och minimera stilleståndstid.

Virtualisering

Inom virtualisering erbjuder vi tjänster som hjälper er att effektivt utnyttja resurser och förbättra IT-infrastrukturen. Våra tjänster inkluderar:

 • Virtualiseringsdesign och implementation: Planering, design och implementation av virtualiseringslösningar med ledande plattformar som VMware, KVM och Proxmox.
 • Migrering: Hjälp med migrering från fysiska till virtuella miljöer eller mellan olika virtualiseringsplattformar.
 • Hantera virtuella miljöer: Löpande hantering och optimering för bästa prestanda och resurseffektivitet.
 • Support och underhåll: Stöd för att lösa problem och underhålla den virtualiserade infrastrukturen.

Databaser

Vi erbjuder expertis inom hantering av databaser, inklusive design, installation, optimering och support. Våra tjänster inkluderar:

 • Databasedesign och arkitektur: Utveckling av robusta databaslösningar som stöder era affärsprocesser och applikationer.
 • Installation och konfiguration: Implementering av databaser som Oracle, SQL Server och MySQL.
 • Optimering och prestandaanalys: Identifiering och lösning av prestandaproblem för att förbättra svarstider och effektivitet.
 • Backup och återställning: Implementering av robusta lösningar för dataskydd och återställning.
 • Underhåll och support: Löpande support och underhåll för att säkerställa databasens tillgänglighet och prestanda.

Unixbaserade system

(Solaris och AIX) Vi har djupgående expertis inom Unixmiljöer, särskilt Solaris och AIX. Våra tjänster inkluderar:

 • Installation och konfiguration: Setup och konfiguration av Solaris och AIX-system efter era specifika affärskrav.
 • Systemadministration: Löpande administration för att säkerställa att systemen körs smidigt och effektivt.
 • Prestandaoptimering och felsökning: Identifiering och lösning av prestandaproblem samt säkerhetsåtgärder för att skydda systemen.

På Savecore fokuserar vi på att leverera lösningar anpassade efter era specifika behov och krav, med målet att förbättra effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten hos er IT-infrastruktur. Dra nytta av vår expertis för att ta din IT-infrastruktur till nästa nivå.

Tjänsteformulär
Sofia Lindblom
Cloud Account Manager