Savecore S3 datalagring

Datalagring som tjänst

Skalbar, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för datalagring.

Savecore S3 är en pålitlig, skalbar och kostnadseffektiv lösning för datalagring som gör det enkelt att lagra och dela data på flera enheter. Vår moderna lagringsinfrastruktur garanterar hög tillgänglighet och datasäkerhet –  och du slipper investera i och underhålla hårdvara. All data lagras i våra serverhallar i Sverige.

Med Savecore S3 betalar du bara för den lagring du använder och kan sömlöst skala upp lagringen om dina behov ökar. Fokusera på det som är viktigast för din verksamhet, så tar vi hand om dina lagringsbehov.

Säkerhet först

Vi använder avancerad kryptering, åtkomstkontroller och genomför regelbundna säkerhetsrevisioner för att säkerställa integriteten för din lagrade information.

Användarvänlig lagringshantering

Savecore S3 har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för dig att hantera dina lagringsresurser.

Kompetent support

Vårt supportteam svarar på dina frågor när du behöver hjälp. Savecores expertis finns där när du behöver den!

Savecore S3 är en lagringslösning baserad på Amazon Simple Storage Service (S3), vilket är en skalbar och högtillgänglig molnlagringstjänst som passar för många användningsfall och organisationer. All data lagras i Sverige i egna datacenter.

Här är några av de funktioner och fördelar som Savecore S3 erbjuder:

1. Säkerhet

Savecore S3 tillhandahåller robusta säkerhetsfunktioner för att skydda din data. Det omfattar åtkomstkontrollistor (ACL:er), kryptering under transport och lagring.

2. Skalbarhet

Tack vare att tjänsten är byggd på S3, kan den enkelt skalas efter behov. Oavsett om du behöver lagra små eller enorma datamängder kan Savecore S3 hantera det.

3. Hög tillgänglighet och redundans

Savecore S3 drar nytta av den höga tillgängligheten och redundansen som erbjuds av infrastrukturen. Din data replikeras automatiskt över flera datacenter och regioner, vilket minimerar risken för tillgänglighetsproblem.

4. Enkel användning och integration

Savecore S3 erbjuder enkla API:er och verktyg för att underlätta integreringen med befintliga applikationer och infrastrukturer. Det finns också stöd för en mängd plattformar och utvecklingsramar.

5. Kostnadseffektivitet

Du betalar bara för den lagringsmängd och de resurser du använder, vilket gör tjänsten ekonomiskt fördelaktig för både små och stora organisationer.


Vanliga frågor om S3 och datalagring

Vilka åtgärder vidtar Savecore för att minimera risken för obehörig åtkomst vid distansarbete?

Vi implementerar multifaktorautentisering (MFA) som kräver att användare verifierar sin identitet med både något de vet (t.ex. ett lösenord) och något de har (t.ex. en autentiseringstoken). Detta minskar risken för obehörig åtkomst betydligt.

Hur kan Savecore S3 hjälpa min organisation att skala upp vår datalagring?

Tack vare den skalbara infrastrukturen i Savecore S3 kan du enkelt öka din kapacitet för datalagring när dina behov växer, utan att behöva investera i ny hårdvara. Skalningen sker sömlöst och utan avbrott.

Vilken typ av support kan jag förvänta mig från Savecore för datalagring?

Vårt experter i vårt supportteam finns tillgängligt för att hjälpa dig med alla frågor och problem du kan stöta på. Vi erbjuder stöd och vägledning för att säkerställa att dina lagringsbehov alltid är uppfyllda.

Tjänsteformulär
Nicklas Ericsson
CEO