DRaaS

Katastrofberedskap och återställning som tjänst

Savecore Disaster Recovery as a Service (DraaS) gör det möjligt att snabbt återställa data

Savecore Disaster Recovery as a Service (DRaaS) är en tilläggstjänst till BaaS som gör det möjligt att snabbt återställa data och starta om servrar efter en naturkatastrof eller händelse orsakad av människan. Det är möjligt tack vare kontinuerlig backup till datacenter på olika geografiska platser – alla i Sverige.

Med Savecore DRaaS är dina system uppe igen efter bara några timmar, jämfört med snittet som är mellan 7 och 21 dagar.

Savecore DRaaS ger dig tillgång till snabb och tillförlitlig återställning av dina system efter en större incident, vilket minimerar avbrott och förlust av data i verksamheten.

Tjänsten passar för små och medelstora företag som behöver säkerställa kontinuitet och snabb återhämtning vid dataförluster, och för stora företag och organisationer som behöver omfattande katastrofåterställningslösningar för att skydda affärskritisk information och minimera driftstopp. Savecore DRaaS är även en resurs för interna IT-avdelningar som ansvarar för företagets beredskap för incidenter och dataförluster.

Kort återställningstid

Genom att vi kan starta dina servrar i våra datacenter kan ditt företags IT-infrastruktur återställas så att verksamheten snabbt kan återupptas efter en incident. 

Pålitlig infrastruktur

Savecore DRaaS är en robust och pålitlig tjänst som körs på en stabil och skalbar miljö utformad för att hantera katastrofsituationer. 

Vår kunskap, din trygghet

Med Savecore DRaas får du tillgång till vår tekniska expertis och support. Vårt team av specialister hjälper dig med planering, konfiguration och återställning. 

Tjänsteformulär
Daniel Brorsson
System Architect