Backup

Vi löser ert behov av backup med en testad och optimerad lösning. Med våra färdiga paketeringar kan vi snabbt få igång en miljö för säkerhetskopiering.

Savecores backuplösningar syftar till att ge er som kund en bekymmersfri säkerhetskopiering av ert värdefulla data. De komponenter vi använder till vår backuplösning är Commvaults programvara som hanterar datats hela livscykel och är marknadens kraftfullaste ”Data Management”-produkt. Den tillsammans med Hitachis hårdvarukomponenter ger er en mycket tillförlitlig miljö för säkerhetskopiering och återläggning av ert data.

Effektiviserad backup

Vi kan också, med en enda produkt, hantera arkivering av ert data. Det kan vi göra tack vare att Commvault hanterar datats hela livscykel. Lösningen kan avsevärt effektivisera er backup med minskade backupvolymer och med snabbare kopieringstider som följd. Även belastningen på ert backupnät minskas. Med Commvaults arkiveringsdelar och Hitachi Content Platform kan datat arkiveras på en plattform som aldrig mer behöver säkerhetskopieras.

Läs mer om vårt erbjudande för backup.