Databas

Vi levererar en övervakad och licensierad databas, om befintliga licenser finns kan de återanvändas. Vi fungerar också som ditt DBA-team.

Databasen inkluderar ett avancerat operativsystem installerat på ett serversystem som kan placeras antingen i vårt datacenter eller i ditt egna. Lösningen får du till en kostnad som betalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Vi fungerar som ditt DBA-team

Vi kan samtidigt fungera som ditt DBA-team där vi hanterar databasen med tillhörande hård- och mjukvara, vilket gör att du kan fokusera på applikationen. Vi ansvarar för att databasen är igång och varnar samt föreslår åtgärder oavsett om applikationen levereras till ditt företag eller till dina kunder.

Vad kan Savecore hjälpa till med?

  • Licensgenomgång
  • Analys av befintlig miljö
  • Ny miljö – design och implementation
  • Drift – helhetsansvar/ta delar av driften i samarbete med kundens personal
  • Hög tillgänglighet
  • Backuprutiner
  • Patchning
  • Uppgraderingar

 Läs mer om vårt erbjudande för optimerad databasplattform.