Konsulttjänster

Vi är specialister på design, implementation och förvaltning av IT-infrastruktur och levererar kompetens inom områdena server, lagring och databaser. Våra konsulter hjälper till med allt från små enskilda insatser till att ansvara för drift och underhåll.

Övervakning
Vi övervakar dina servrar och din lagring och varnar dig när avvikelser, som potentiellt kan skada infrastrukturen, dyker upp. Dina administratörer kan vidta korrigerande åtgärder med hjälp av våra erfarna specialister. Få experthjälp med införandet av nya system. Tjänsterna utförs remote och/eller on-site.

Savecore Övervakning som tjänst (PDF)

Konsulter Solaris
Vi erbjuder ett brett utbud av Solaris-support och administrationstjänster som sträcker sig från små enstaka punktinsatser till hela projekt där vi bistår med specifik kompetens. Vi kan också erbjuda er möjligheten att våra konsulter helt och hållet driver er Solarisbaserade miljö.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med alla versioner av Solaris. Från SunOS 2.4 till senaste Solaris release. Vi har kompetens för alla de Solaris-relaterade behov du eller din organisation kan vara i behov av.

Kontakta oss och utnyttja den expertis som våra konsulter har.

 

IT-rådgivning – den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, eller på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla. Förordningen ersätter PUL och främjar för att skydda oss medborgare och våra personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen berör samtliga verksamheter och dryga böter kan ges om den inte efterlevs. Det är viktigt att verksamheter inom EU hanterar medborgare med korrekta personuppgifter och att såväl ändamål som syfte till hanteringen är tydlig.

På Savecore har vi erfarenhet och kompetens att hjälpa till med IT-rådgivning. Såväl inventering och kartläggning som att införa tekniska system och verktyg för att uppnå Compliance.

Hör av er till oss om ni har funderingar så kan vi ta en närmare diskussion om hur vi kan hjälpa er i övergången till att följa den nya lagen.