Datalagring idag och imorgon

I ett och ett halvt decennium har vi på Savecore arbetat med datalagring och kringliggande tilläggstjänster. Vi levererar trygghet, kompetens och utgår alltid från kunden i vårt inarbetade arbetssätt. Här förklarar vi kortfattat hur vi arbetar med datalagring och vart trenden kan vara på väg.

Datalagring idag – vad innebär det?

Det innebär mycket. Det handlar om att arbeta med data och digital information i all dess bemärkelse, och framförallt att arbeta proaktivt och prioritera säkerheten. Vi på Savecore arbetar mycket med verksamhetsfrågor relaterade till IT. Utöver det arbetar vi med rådgivning, alltifrån tekniska IT-revisioner till GDPR inom informationssäkerhet. Vi har alltid haft ett kundorienterat arbetssätt, och på senare tid har vi även känt ett ökat behov att vidareutveckla vår kompetens för att ständigt leverera kundorienterade lösningar, allt för att göra kundens vardag tryggare.

I en tidigare artikel skriver vi om hur Savecore arbetar med datalagring och molntjänster. Ett komplement till det är en artikel i Computer Sweden om Förordningen för fria flöden av icke-personlig data, FFoD, som godkändes i Europaparlamentet hösten 2018 och börjar gälla våren 2019. Lagen innebär att företag inom EU:s medlemsländer kan lagra sådan data som inte går att kopplas till en person, exempelvis bokföringsdata, utanför landets gränser. Denna förordning bör ses som ett komplement till GDPR.

Datalagring imorgon – rymden?

Cloud Constellation är ett amerikanskt företag som arbetar med att utveckla SpaceBelt. SpaceBelt är namnet på satsningen som kommer bestå av åtta satelliter i omlopp runt vår planet, där tre av satelliterna ska verka som lagringssatelliter.

Anledningen till att lagra data i en omloppsbana runt jorden är vad Cloud Constellation menar ett säkrare sätt att lagra på, då riskerna associerade med landbaserad infrastruktur utesluts. Läs Computer Swedens tolkning av Dennis Gatens, CCO på Cloud Constellation, uttalande på CNBC.

Savecore investerar i kompetens

Savecore är ett svenskt företag som lagrar data inom Sveriges gränser och har stor erfarenhet av SUA-klassade uppdrag. Vi strävar efter att vara Sveriges mest kompetenta kunskapsföretag inom våra specialistområden och väljer därför att investera i våra medarbetare. Med vår satsning inom datalagring och informationssäkerhet har Anders Nordlander under många år genomfört kunduppdrag utifrån sin erfarenhet och kompetens. Anders har arbetat med GDPR där han utgått från sin djupa kunskap inom informations- och IT-säkerhet samt Personuppgiftslagen (PuL). I december 2018 blev Anders certifierad av Dataföreningen i Sverige, som DSO – Certifierat Dataskyddsombud – efter genomförd utbildning under hösten 2018.

Kommande

Vi kommer löpande informera om hur detta påverkar oss och våra erbjudanden kopplat till vårt datacenter, samt hur det påverkar våra paketerade tjänster.
Kontakta sales@savecore.se om ni har några frågor.

Läs mer
Molntjänster – en möjlighet och utmaning
3 steg för säker förvaring av data
Välj rätt molntjänst

 

Källor
Computer Sweden, 2018-12-21
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.712509/satellit-datalagring?queryText=datalagring (hämtad 2018-12-27 kl. 14.56)

CNBC, 2018-12-19
https://www.cnbc.com/2018/12/19/cloud-constellation-raises-100-million-to-store-cloud-data-in-space.html (hämtad 2018-12-27 kl. 14.56)

Computer Sweden, 2018-11-14
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710211/corazza-bildt-data?queryText=datalagring (hämtad 2018-12-27 kl. 15.24)