Få bättre koll på era investeringar

Det framtida sättet att jobba med  tjänster och applikationer online

Har ni stora hårdvaruinvesteringar som är oanvända två tredjedelar av dygnet och inte ger det önskade resultatet?

Vi har en lösning där ni får bättre kontroll på era investeringar. Ni betalar endast för den tid som används. Ni sparar pengar genom att inte behöva investera i hårdvara som måste bytas ut vart tredje år. Med den här lösningen behöver ni inte betala för maskiner som inte är igång. Så som det traditionellt blir när ni köper hårdvara. Vi erbjuder istället privata virtuella maskiner som är isolerade från andra maskiner i nätverket, vilket underlättar för administration och säkerhet. Utöver det finns fördelar som one-click installationer för kända applikationer som WordPress, OwnCloud, Minecraft Server, Kubernetes, Docker, Open VPN och GitLab.

Spara tid och resurser

Hur ser det ut med kompetensen inom företaget kring hur man säkrar nätverk eller applikationer? Är det svårt att få upp labbmiljöer som måste installeras på nytt varje gång inför en ny labb för att sedan rensa hela labben? Med vår lösning blir detta enkelt och smidigt, och sparar mycket tid och resurser. Ni kan enkelt skapa en miljö som ni sedan klonar till alla som ska delta i labben för att sedan ta bort dem när labben är färdig.

Utöver fördelar som enkelheten, tids- och resurseffektiviteten, minskade kostnader och ökad säkerhet har vi en bra kundsupport där vi hjälper våra kunder att nå sitt önskade resultat. Vi kommer även ut på plats i både Sundsvall och Stockholm för att bistå vid större installationer.

En annan fördel vi gärna lyfter är att vi är ett svenskt företag som lyder under svensk lagstiftning och vi är således inte påverkat av t.ex. amerikanska Cloud Act.

Här kan du läsa mer om lösningen.