Priser PaaS

Pay as you use – Betala per användning

Med Savecores Platform as a Service (PaaS) betalar du enbart för utnyttjade resurser. 

Savecore PaaS mäter resursförbrukning i cloudlets. En cloudlet är lika med 128 MiB RAM och 400MHz CPU. 

Automatisk vertikal skalning

Beroende på hur mycket resurser som används (cloudlets) så skalar Virtuozzo automatiskt upp eller ner enligt nuvarande krav. Den här funktionen har sina främsta fördelar i att den garanterar att du aldrig betalar för mycket och du sparar tid då du inte behöver hantera lastjusteringar manuellt.

Det finns två typer av cloudlets. Reserverade cloudlets är de resurser som applikationen minst förväntas att använda och de betalar du för oavsett resursförbrukning. De har ett lägre pris än dynamiska cloudlets som är den andra typen cloudlets. Dynamiska cloudlets definierar resurserna som din applikation har tillgång till och används bara baserat på behov. Du betalar för dynamiska cloudlets endast om och när de används. 

Horisontell skalning

Med horisontell skalning kan du öka antalet applikationsservrar beroende på inkommande last. Detta kan göras manuellt eller automatiserat.

Systemet gör mätningar varje timme på hur många cloudlets inuti varje container som används och ber om betalning endast för dem. Virtuozzo skalar automatiskt upp och ned kapaciteten efter behov och betalning sker därefter.

Genom att använda sig av automatisk vertikal skalning ger Savecore PaaS ekonomiskt fördelaktiga priser baserat på verklig resursförbrukning. 

 

 
 

Genom att skapa ett konto godkänner du våra
Terms of Service och Privacy Policy