Hjälp med GDPR?

Behöver du hjälp med GDPR? Anders hos oss går in som underkonsult och förstärker IT-säkerhetsbolaget så att fler ska kunna få hjälp. Kika in hos dom för kontakt om frågor kring GDPR.

”IT-säkerhetsfrågor blir allt viktigare och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR påverkar alla verksamheter som hanterar personuppgifter”

Mer information och fullständig pressrelease hittar du här: IT-säkerhetsbolaget dubblar dataskyddet.

Vi tycker att det är grymt när vi kan hitta den här typen av samarbeten så att så många som möjligt ska kunna få hjälp när efterfrågan är så pass hög.

 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, eller på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla. Förordningen ersätter PUL och främjar för att skydda oss medborgare och våra personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen berör samtliga verksamheter och dryga böter kan ges om den inte efterlevs. Det är viktigt att verksamheter inom EU hanterar medborgare med korrekta personuppgifter och att såväl ändamål som syfte till hanteringen är tydlig. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med här.