Kubernetes som drifttjänst

Branschrelaterat

Fler och fler organisationer börjar inse att drift av Kubernetes både kan vara svårt och tidskrävande. Man ser istället möjligheten att lämna över jobbet till externa företag som en drifttjänst. Det ger mer tid över att hantera andra viktiga frågor i den egna verksamheten.

Drifttjänsterna har mognat och blivit bättre. Organisationer ser att hanteringen av egna Kubernetes-kluster är resurskrävande. Några av de problem du kan stöta på med Kubernetes är t.ex. brist på intern expertis, säkerhet och att faktiskt kunna hantera containerbaserade miljöer. Administrationsomkostnader, tids- och resursåtgång kan vara anledningar till att välja en drifttjänst istället.

Installation av ett Kubernetes-kluster samt nätverks- och lagringskonfiguration är en ganska tråkig och felbenägen process. Om du jobbar i en organisation med hög teknisk och driftmässig kapacitet kan ni kanske göra detta själva. För de allra flesta är det dock en uppgift som blir övermäktig. Helt i onödan.

Savecore PaaS erbjuder automatiserad installation, konfiguration, uppdatering och flertalet tjänster och klusterkomponenter så som Helm och Tiller, Weave CNI, CoreDNS, Jaeger och Kubernetes Dashboard.

Spetskompetens för att kunna sköta om Kubernetes behövs och det kan gå åt många mantimmar för att se till att allt fungerar. Via vår miljö tar vi istället hand om den delen och du som kund behöver bara fokusera på att sköta om kodbas och applikationer. Vi har en standardinstallation av Kubernetes som gör det enkelt att byta plattform vid ett senare tillfälle om du känner att du vill det. Läs mer om vår PaaS här och testa tjänsten kostnadsfritt. Det är bara att skapa ett konto och sätta igång.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Sofia Lindblom
Cloud Account Manager

Du kanske också vill läsa...

Cyberexperten om nya ransomware-vågen

Branschrelaterat

GitLab & Kubernetes Tutorial

Branschrelaterat

Mattermost tutorial

Branschrelaterat