Välj rätt molntjänst

Molntjänster är inget nytt, det handlar i grunden om data och datorer i någon annans datahallar. Det är affärsmodellen som är ny: Att köpa IT-tjänster på samma sätt som vi betalar för ström, efter förbrukning.

När du ska välja molnleverantör behöver du ta några saker i beaktande, du behöver börja med att titta på dina behov. Nedan kan du se tre saker som vi tycker är viktigt att tänka på när du ska välja molnleverantör för din verksamhet.

  1. Vilka är dina IT-behov?
    Lagring. Backup. Systemdrift. Webbtjänster. Testmiljöer. Det och mycket annat kan hamna på listan över IT-behov. Det behöver du kartlägga.
  2. Vad är verksamhetens mål?
    Ta med i beaktande hur verksamhetens eventuella framtida expansion ser ut. Om verksamheten växer så växer också IT-systemen och då gäller det att du har tänkt från början. En molntjänst kan till exempel vara billig att ta i bruk och även att växa tillsammans med, men om du behöver byta molnleverantör kan det bli dyrt att hämta tillbaka all data. Det har vi lösningar för.
  3. Vilka lagar och regler behöver företaget förhålla sig till?
    Är det viktigt att din information lagras inom Sveriges gränser? Hur ska din verksamhet förhålla sig till GDPR? Påverkas ni av amerikanska Cloud Act? Vi har erfarenhet av regler och förordningar för många typer av verksamheter.

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp att besvara frågorna och hitta din verksamhets behov.