Vikten av att ha en disaster recovery plan allt mer aktuell

Branschrelaterat

Det blir allt mer aktuellt att prata om vikten av att ha en Disaster Recovery-plan för ditt datacenter. Om katastrofen är framme, hur hanterar du den och hur återhämtar du dig? 

Vi har konsulter som jobbar med dessa frågor dagligen och nedan kan du läsa lite om deras främsta tips.

Ingen annan än du ansvarar för din egen katastrof. Se till att ha en väl genomtänkt och noggrant testad plan för hur du ska återhämta din IT-miljö. För att förstå behoven behöver man först göra en inventering av hela miljön, allt från programvaror, hårdvara och data. Först då kan du definiera vilka behov som finns och därefter vad som krävs för att dessa behov ska vara möjliga att uppfylla.

När yttre faktorer påverkar

Katastrofberedskap (Disaster Recovery) är ett område som sällan får den budget eller respekt som det förtjänar. Katastrofberedskap hjälper dig att få IT-verksamheten att fungera även efter olika yttre händelser.

Naturkatastrofer, pandemier och andra yttre faktorer kommer att ske, det kan vi inte bortse från. Det vi kan göra är att förbereda oss väl så att vi klarar av det på bästa möjliga sätt.

Ta reda på vad det finns för risker och definiera hur stor sannolikheten är att dessa olika risker inträffar och red ut hur stor potentiell påverkan dessa olika risker kan ha. Rangordna dem efter påverkan och sannolikhet. Gör en klassning av de olika identifierade systemen. Vilka är viktigast, vad behöver komma igång först, vad klarar ni er utan till en början?

Definiera vilka krav som finns gällande återställningstider. Hur snabbt behöver den mest nödvändiga infrastrukturen vara igång, vad kan man prioritera lägre och i vilken ordning ska det köras igång?

Se till att tydliga roller och ansvarsområden är definierade så att alla vet vad de ska göra vid en eventuell katastrof.

Testa din plan regelbundet

Vi kan inte nog understryka vikten av att ha en Disaster Recovery-plan. Alla behöver en plan för att veta hur man ska agera när det händer.  Samtidigt räcker det inte med att ha en plan, den behöver också testas för att se att den fungerar och på vilka områden den skulle kunna förbättras. Detta är något man bör göra regelbundet. En IT-miljö förändras med tiden, då är det viktigt att också DR-planen är aktuell så att den verkligen fungerar som det är tänkt när olyckan är framme. En DR-plan som inte testkörs regelbundet är ingen DR-plan.

Jobba på distans

När något inträffar så IT-personalen inte kan hantera datacentret fysiskt uppstår problem. De flesta traditionella system kräver nämligen fysisk närvaro. Det är läge att se över hela katastrofberedskapen för IT.

Disaster Recovery som tjänst kompletterar din molnlösning för backuperna och du får ökad säkerhet och tillgänglighet av ditt data. De molnbaserade katastrofberedskapstjänsterna gör att du kan komma åt miljön utan att fysiskt behöva vara på plats, vilket kan vara avgörande för att kunna fortsätta arbetet vid en eventuell katastrof.

Vi hjälper er gärna med katastrofplanering, från checklista för IT-avdelningar till komplett Business Continuity Plan för hela organisationen.

DRaaS och andra as a Service-tjänster gör det möjligt för företag av alla storlekar att nyttja de fördelar och skydd som den här typen av tjänster erbjuder. Detta på grund av lägre och skalbara kostnader som gör det möjligt för fler att implementera lösningen. Den kan sedan växa i takt med företaget och dess behov. Kontakta oss gärna för mer information om vårt as-a-Service-utbud.

Daniel Brorsson
System Architect

Du kanske också vill läsa...

Cyberexperten om nya ransomware-vågen

Branschrelaterat

GitLab & Kubernetes Tutorial

Branschrelaterat

Mattermost tutorial

Branschrelaterat