Automatiserade kluster

I en modern värld kan inte tillgängligheten till ditt data understrykas nog. Du vill ha direkt åtkomst till önskvärd information när som helst, var som helst. För alla produktionslösningar av någon meningsfull storlek rekommenderas starkt att konfigurera ett kluster. Mjukvarukluster är tekniken för att använda minst två instanser för en tjänst. Sådan redundans ger inte bara tillförlitlighet (systemet tål ett fel på minst en instans) utan hjälper också till att hantera hög belastning. 

Baserat på erfarenhet kan konfigurationen av ett kluster vara en utmanande process som kräver en del tidsinvesteringar. För att hjälpa dig automatiserar vår PaaS-tjänst några av de mest populära klusterlösningarna och kan utföra dem för dig på begäran direkt från ”Topologi-guiden”. 

Tjänsten levereras med automatisk klustring av databaser out-of-the-box för att säkerställa att applikationer har hög tillgänglighet som standard. Från en komplicerad uppgift som kräver expertis till ett enkelt automatiserat steg.

Automatiseringen förenklar och påskyndar skapandet av ett pålitligt produktionskluster för ditt projekt.

För närvarande stöder följande mallar funktionen Auto-Clustering via ”Topologi-guiden”. 

  • application servers – GlassFish, Payara, Jenkins, WildFly
  • SQL databases – MySQL, MariaDB, PostgreSQL
  • NoSQL database – Couchbase, MongoDB
  • storage server – Shared Storage Container

 

Läs mer om hur du går tillväga https://jelastic.com/blog/what-is-auto-clustering/