Databas

Savecores databasspecialister hjälper er att hitta den rätta lösningen för er applikation och verksamhet. Vi levererar inte bara rätt licens och programvara, utan även den hårdvarulösning som databasen mår bäst på, utifrån era affärskrav.

I design av en databasplattform är det mycket viktigt att helheten beaktas. Vilka krav finns det från verksamheten på prestanda och tillgänglighet? Hur snabbt ska databasen vara igång igen efter ett eventuellt haveri? Många frågor måste besvaras för att skapa en databasmiljö som svarar upp till affärsverksamhetens krav och det är dessa aspekter som våra experter arbetar utifrån när vi rekommenderar lösningar för våra kunder.