Savecores arbetssätt

Vårt mål är att vara Sveriges mest kompetenta kunskapsföretag inom våra specialistområden. Vi hjälper till med allt från att finnas till hands ett par timmar i månaden till att vi har ett ansvar över helheten. Allt beroende på kundens enskilda behov.

Kompetensområden

Vår spetskompetens ligger i de fyra följande områdena, Datalagring (SAN, lagringssystem), Databaser (prestanda, installation, drift), Virtualisering (server, VDI) och Affärskritiska systemlösningar (kluster, Oracle RAC, katastrofsäkring). Vi levererar en plattform redo för kundens applikation.

Så arbetar vi

Vi håller alltid ett nära samarbete med ömsesidig tillit och respekt som viktiga delar i vårt sätt att jobba. Vi vill vara en samarbetspartner att lita på helt enkelt. Vi jobbar också för långsiktiga relationer både till våra kunder och leverantörer. Vi hjälper dig med hela processen, från analys till avveckling. Nedan ser du de steg som ingår i Savecores arbetsätt i projekt:

 

  • Analys
  • Produktförsäljning
  • Implementation
  • Drift (managed services)
  • Övervakning
  • Avveckling

 

Om du enbart är i behov av stöd kring någon, eller några få, av ovanstående punkter kan du självklart kontakta oss i sådana ärenden också. Vi hjälper till med allt från ett, till samtliga steg. Vi tillgodoser dina behov, kontakta oss så kan vi berätta mer om varje steg och hitta rätt lösning just för dig.