Server

Med en serverlösning från Savecore kan du räkna med att du får en lösning som passar in i er befintliga infrastruktur. Du kan också räkna med en lösning som uppfyller de krav ni har på prestanda och tillgänglighet.

Vi hjälper till från design och implementation till drift och förvaltning av den färdiga lösningen. För att uppnå rätt kvalitet är vi noga med att göra design utifrån era ställda krav så att vi inte skjuter över målet, utan istället tar fram den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller era behov.

Vi baserar våra lösningar på x86/x64 baserade servrar samt på Sparc-baserade servrar, allt utifrån vad som uppfyller era krav och vad som blir mest kostnadseffektivt över tid.