Global Tillväxt och en ny backuplösning

Kund A är ett framgångsrikt globalt tillverkningsföretag som upplevde en snabb tillväxt, vilket ledde till en dramatisk ökning av deras datamängd. Med en expansion över flera kontinenter blev kraven på att stödja en global verksamhet och följa strikta branschregler alltmer pressande. Deras befintliga backuplösning kunde inte längre hålla jämna steg med dessa krav.

Utmaningar

  • Exponentiellt ökande datamängder
  • Högre krav på global verksamhetsstöd
  • Strikta branschregelverk
  • Behov av en flexibel lösning för olika tjänster och driftsalternativ

Lösningen

Kund A vände sig till Savecore för en lösning. Savecore levererade en backuplösning som inte bara mötte, utan överträffade kundens krav:

  • Flexibilitet att hantera olika tjänster och driftsalternativ
  • Möjlighet att skapa mervärde från backupdata genom analys- och sökfunktioner
  • Komplett katastrofåterställning (DR) för att säkerställa verksamhetskontinuitet vid datacenternedslag

Resultat

Kund A är nu utrustad med en backuplösning som erbjuder ökad flexibilitet, säkerhet och effektivitet. Genom Savecore har de också kunnat utnyttja sin backupdata för att driva innovation och öka produktiviteten.

Lärdomar

  • En väl vald backuplösning kan ge betydande fördelar utöver grundläggande säkerhetskopiering.
  • Flexibilitet och skalbarhet är kritiska faktorer vid val av backuplösning.
  • En robust backuplösning är en väsentlig del av en effektiv katastrofåterställningsplan.

På grund av sekretess kan vi inte exponera våra kunder.

Daniel Brorsson
System Architect
E-post

Fler kundcase

Återställer IT-system efter ransomware-attack

Säkerställer samhällskritisk verksamhet