Säkerställer samhällskritisk verksamhet

Kund B, en organisation med samhällskritisk verksamhet, förlitar sig på Savecores backuptjänst för att skydda sin vitala information. Deras miljö kräver robusta skyddsmekanismer för att säkerställa att data alltid är tillgängliga, även vid regionala avbrott.

Fördelar

  • Geografiskt distribuerad infrastruktur för hög tillgänglighet
  • Snabb återställning med DR as a Service
  • Skydd av kritiska system som VMware, Microsoft Windows och Microsoft SQL
  • Sinnesfrid genom att veta att data är säkra och verksamheten kan återupptas snabbt

Tekniska detaljer

  • Data lagras och säkerhetskopieras på flera platser
  • Molnbaserad DR as a Service möjliggör återupptagning från en annan geografisk plats
  • Stöd för viktiga komponenter i kundens IT-miljö

”Savecores backuptjänst är en vital del av vår verksamhet. Vi kan känna oss trygga med att våra data är säkra och att vi kan återuppta verksamheten snabbt om det behövs.”

Representant för Kund B

På grund av sekretess kan vi inte exponera våra kunder.

Sofia Lindblom
Cloud Account Manager
E-post

Fler kundcase

Återställer IT-system efter ransomware-attack

Global Tillväxt och en ny backuplösning