Tre steg för säker förvaring av data

Branschrelaterat

Idag är säker datahantering en viktig del för alla företag. Här kommer därför några hållpunkter för hur du bäst förvarar och hanterar data på ett säkert sätt.

Tekniken har blivit en självklar del i många verksamheter. Det kan därmed vara avgörande för ett företags överlevnad hur man väljer att också skydda sitt data. Savecores säkerhetsspecialist Fredrik Björk berättar att efterfrågan på trygg förvaring av data har förändrats under årens lopp.
– För många företag har digitaliseringens intåg inneburit att IT har blivit en del av ens core business, även om fokus egentligen är på en annan verksamhet, som till exempel för ett verkstadsföretag, säger Fredrik.

Enligt Fredrik hanterar vi en större mängd data idag, bland annat på grund av att varje delprocess i ett företag ofta är digitaliserad. Det leder till att mycket av företagsverksamheten vilar på det data man som företag äger.
– De företag som är bäst på att hålla koll på sitt data är de som är mest konkurrenskraftiga. Har du koll på dina digitala processer så kan du också mäta hur ett företag och dess tjänster mår, säger Fredrik. Det ger dig möjlighet att snabbare utveckla och förbättra ditt företag.

Tre steg för säker förvaring av data

Fredrik delar med sig av sina bästa tips för vad ett företag bör ta hänsyn till för att säkert förvara sitt data, internt eller externt.

1.     Kartlägg data

Ha en tydlig struktur för ditt företags data genom att dela upp datat i viktigt och mindre viktigt data utifrån ditt unika företag. Bestäm vilket data som behöver vara lättillgängligt, vilket data som absolut inte får tappas bort, vilket data som du vill nå ut med till marknad med flera. De här svaren blir ett riktmärke för hur du vill lagra din information. Det finns sedan en rad tekniker och system för säker lagring, men utan en bra rutin för kategorisering av data så spelar det mindre roll.

2. Var konsekvent med livscykelhantering

Det är viktigt att vara konsekvent med sin livscykelhantering, det vill säga, uppdatering och förvaltning av sin infrastrukturplattform.
Egen drift, outsourcing eller molntjänster spelar mindre roll. Samtliga plattformar behöver en fungerande livscykelhantering där man konsekvent uppdaterar, uppgraderar och byter ut infrastrukturkomponenter. Det här är både utifrån driftsäkerhet och IT-säkerhet.

3. Kosta på dig när du skyddar viktigt data

Det data du konstaterat att du inte får tappa eller kan vara utan bör du naturligtvis skydda extra. Skyddet måste få kosta pengar då ditt företag ofta står och faller med just det datat. Här ska du inte välja några genvägar.

Är molntjänster säkra?

Det finns flera tillverkare av molntjänster för digital förvaring online som är ett bra val. Fredrik poängterar att molntjänster ofta är bra på att livscykelhantera sin infrastrukturplattform. Många kan fortfarande känna sig osäkra över att placera känsligt data utanför företagets egna väggar, trots att molnleverantörerna ofta brukar ha en högre driftmässig nivå.

– Det är oftast lika säkert som om du skulle förvara det själv, säkerheten har snarare att göra med de regler och rutiner som finns kring ens data. Att lägga ut datat i en molntjänst gör dig ju inte mindre ansvarig för datat. Det är fortfarande ditt data och upp till dig att förvalta.
Ofta beror fel och misstag på att människan genar i rutiner och misstag sker, likväl internt som externt. Företag består ju av människor och även molnleverantörer är ju företag bestående av människor, avslutar Fredrik.

Daniel Brorsson
System Architect

Du kanske också vill läsa...

Cyberexperten om nya ransomware-vågen

Branschrelaterat

GitLab & Kubernetes Tutorial

Branschrelaterat

Mattermost tutorial

Branschrelaterat