Fler och fler organisationer börjar inse att drift av Kubernetes både kan vara svårt och tidskrävande. Man ser istället möjligheten att lämna över jobbet till externa företag som en drifttjänst. Det ger mer tid över att hantera andra viktiga frågor i den egna verksamheten. Drifttjänsterna har mognat och blivit bättre. Organisationer ser att hanteringen av … Läs mer

Det framtida sättet att jobba med  tjänster och applikationer online Har ni stora hårdvaruinvesteringar som är oanvända två tredjedelar av dygnet och inte ger det önskade resultatet? Vi har en lösning där ni får bättre kontroll på era investeringar. Ni betalar endast för den tid som används. Ni sparar pengar genom att inte behöva investera i hårdvara … Läs mer