Savecore bygger Datacenter

Savecore har skrivit avtal om att hyra en lokal i fastigheten Saturnus i Sundsvall. Där ska så småningom det egna Datacentret ta form. Projektet att bygga upp ett datacenter startas nu i vår och pågår under sommaren och planen är att det till hösten ska stå klart för inflytt.

Datacentret kommer bland annat att ge utrymme åt de egna molnbaserade tjänsterna under Savecore Future Operations. Det kommer också att öppna för en palett av fler tjänster för Savecore att leverera inom bland annat Iaas, PaaS och SaaS.

Saturnus ger oss en god plattform för att säkra flera kundoptimerade tjänster som vi upplever stor efterfrågan av redan idag, säger Nicklas Ericsson om projektet.