Optimera dina databaser med Savecore

Har du behov av att optimera dina Oracledatabaser? Då har vi lösningen. Vi erbjuder ett sätt som gör det enkelt, tillförlitligt och prisvärt för dig. Låt oss ta hand om driften av dina databaser.

Virtualiseringsvågen genom datahallen har gått fort. De flesta har virtualiserat det som går och har endast ett fåtal fysiska system kvar. De system som fortfarande är fysiska kan vara system med specifika behov, som exempelvis hög prestanda eller licensiering. Många Oracledatabasservrar är fortfarande fysiska på grund av ovanstående anledningar. Ett ytterligare problem uppstår när den fysiska hårdvaran ska bytas ut. Problemen uppstår på grund av att de nya systemen ofta har fler processkärnor än de gamla, vilket kan medföra ökade licenskostnader. Specifik kompetens för miljöerna är också kostsamt. Resultatet blir att totalkostnaden för att driva systemen blir avsevärt högre än drift av andra system.

Läs mer om hur vi kan förenkla det dagliga arbetet för dig på vår landningssida för erbjudandet, på savecore.se. Följ länken till mer information om vårt erbjudande för en optimerad databasmiljö.